Brochure

Klant: Hogeschool Avans+/Instituut Scire - Personal Finance
Brochure Avana Personal Finance

Brochure Personal Finance – Hogeschool Avans+/Instituut Scire

Meer informatie over Hogeschool Avans+/Instituut Scire:
www.instituutscire.nl

Herman: We hebben Karen vanuit haar taalkundige expertise laten kijken
                 naar al onze websiteteksten en al onze brochureteksten. Er zijn
                 structurele aanpassingen gemaakt en vele verbeteringen
                 doorgevoerd.”